DOSSIER COLLEGE-VORMING 2006
een nieuw college voor Nunspeet
archief: laatste berichten bovenNieuw college kan beginnen
 • Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is gevormd. Er is overeenstemming over de samenstelling én taakverdeling.
  Van der Geest
  (Gemeentebelang)
  o.a. sport, recreatie, toerisme, middelen

  Westerbroek (SGP) o.a. volkshuisvesting, ruimt.ordening, verkeer en vervoer, milieu, agr. zaken

  Schipper
  (ChristenUnie)
  o.a. volksgezondheid, bosbedrijf, soc.zaken en werkgelegenheid, onderwijs, cultuur

  Van Hemmen (burgemeester) o.a. openb. orde en veiligheid, personeelszaken, economische zaken, burgerzaken

  [ Lees het coalitieakkoord 2006 - 2010 ]
  [ Complete portefeuilleverdeling wethouders ]

  SGP, CU en GB bereiken akkoord
 • De onderhandelingen tussen SGP, Gemeentebelang en CU over het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2006-2010 zijn nagenoeg afgerond. De drie partijen gaan samen het college vormen.
  Parallel aan de besprekingen hebben de drie beoogde wethouders zich gebogen over de verdeling van de portefeuilles. Die besprekingen zijn op maandag 10 april afgerond.
  Het akkoord zal dinsdag 11 april om 16.30 uur worden getekend. Aansluitend is er een persconferentie. Daar zal het akkoord worden gepresenteerd en zal mededeling gedaan worden over de portefeuilleverdeling.
  Het akkoord zal aan de raad worden aangeboden in de vergadering van 27 april.


 • PvdA 'valt buiten de boot'
 • 3 i.p.v. 4 wethouders
 • 'Drie wethouders is genoeg'
 • 'PvdA heeft hier verloren, dat is een signaal'

  NIEUW COLLEGE:
  SGP, ChristenUnie en Gemeentebelang

 • Nunspeet heeft een nieuw college!
  SGP, ChristenUnie en Gemeentebelang gaan het samen vormen. Ze leveren elk 1 wethouder.
  Er komt geen vierde wethouder. ,,De PvdA valt buiten de boot,'' aldus Nico Schipper, de nieuwe wethouder voor de ChristenUnie.

  ,,Het werk kan best door drie wethouders gedaan worden,'' zegt Schipper. ,,Dat is ons verzekerd door leden van het huidige college. Bovendien: de verkiezingsuitslag geeft ook geen aanleiding om er een 4e coalitiepartner bij te halen.''

  ,,Er zijn drie grote partijen,'' legt Schipper uit. ,,SGP en Gemeentebelang en ChristenUnie. Het gat met de nummer 4, de PvdA, is fors. Met recht en rede kun je zeggen dat het de wens van de kiezer is dat deze drie partijen een coalitie vormen. Bovendien: het CDA komt als eerste in aanmerking om aan te schuiven, maar kiest voor de oppositie. De PvdA heeft in Nunspeet verlies geleden, terwijl de sociaal-democraten elders in het land winst hebben geboekt. Dat is ook een signaal.''


  Dit zijn de wethouders
 • De wethouders die met burgemeester Van Hemmen het college gaan vormen zijn:
 • Harm Westerbroek, SGP (elspeet)
 • Nico Schipper, ChristenUnie (nunspeet)
 • Edward van der Geest, Gemeentebelang (hulshorst)
  De pers is er stil van
 • Op de persconferentie na afloop van de college-onderhandelingen bleef het akelig stil. De journalisten zaten met een mond vol tanden.
  ,,Ik verwacht een spervuur van vragen, maar het blijft wel heel erg stil aan de overkant,'' zegt onderhandelaar Nico Schipper van de ChristenUnie na afloop. ,,Het is alsof de heren van de pers met stomheid geslagen zijn na de mededelingen. Is de uitkomst van onze besprekingen dan zo'n grote verrassing? Dat kan ik me niet voorstellen...''
  [ Zie ook onze verkiezings-special ]


 • College-onderhandelingen:
  'Geheime agenda's en elkaar uitspelen'
 • Nog voordat ze woensdagavond gestart waren, kregen de college-onderhandelingen in Nunspeet al een zuur bijsmaakje. Er blijkt een strijd gaande tussen partijen die het college willen vormen.
  Nunspeet.Net volgt de colleg-onderhandelingen,,Duidelijk is dat geprobeerd wordt om partijen tegen elkaar uit te spelen,'' zegt Gert van den Berg, onderhandelaar van de ChristenUnie.
  ,,Het is één groot strategisch spel,'' zegt hij. ,,Ik probeer steeds maar weer de verborgen agenda´s van de andere partijen te doorgronden. Want het is mij wel duidelijk dat die verborgen agenda´s er zijn.''
  Van den Berg weet nog niet welke kant het uitgaat. ,,Er staan nog diverse opties open. Worden het drie wethouders? Of vier? Als partijen zijn we daar nog niet helemaal uit. In beide gevallen zijn er verschillende coalitie-mogelijkheden. 't Blijft best wel spannend.''
  Bron: weblog Van den Berg
  'Te weinig onderling vertrouwen'
 • Ook kandidaat-wethouder Nico Schipper (ChristenUnie) heeft zo zijn twijfels. ,,Is er te weinig onderling vertrouwen?'' vraagt hij zich richting andere politieke partijen af.
  En: ,,In de wandelgangen snuiven we gehakketak op. De ChristenUnie staat daar buiten en moet zich daar niet in mee laten slepen. Afstand houden!'' Bron: weblog Schipper
  CDA: historisch feit
 • Dat het CDA niet in het nieuwe college van Nunspeet komt, is een historisch feit. Sinds het ontstaan van de gemeente Nunspeet, in 1972, heeft het CDA in het college gezeten. Door het verlies bij de verkiezingen, van 3 naar 2 zetels, heeft de partij besloten in de oppositie te gaan.
  In aantal stemmen was het verlies gering. Maar het betekende wel dat de partij de derde zetel moest inleveren. Die kon het CDA bij de vorige verkiezingen via een restzetel nog wel bemachtigen.
  Huidig CDA-wethouder Ria Mulder had al besloten de politiek de rug toe te keren. Zij stond ook niet meer op de kandidatenlijst.

  Toch geen christelijk college
 • Ondanks hun (weliswaar nipte, 11-10) meerderheid in de gemeenteraad willen SGP (6 zetels) en ChristenUnie (5) toch met een derde partij een college vormen. Dat wordt naar verwachting Gemeentebelang (5 zetels).
  De partijen zouden ook kunnen kiezen voor de PvdA (2 zetels), maar voor die christelijk-linkse variant bestaat weinig animo.
  SGP en ChristenUnie kunnen samen een college van vier wethouders vormen en daarvoor elk twee wethouders leveren. Ze lijken hun absolute meerderheid echter niet te willen uitbuiten en een derde partij erbij te willen hebben. Die moet dan wel veel compromissen sluiten in het nieuwe coalitieakkoord.
  Het is zeker dat zowel SGP als CU in het college zitting gaan nemen. Kiezen ze voor Gemeentebelang, dan kan huidig wethouder Edward van der Geest aanblijven.
  Kiezen ze voor de PvdA, dan wordt Michel Verheijdt wethouder en kan Van der Geest iets anders gaan zoeken.
  Woensdag beginnen de onderhandelingen over de coalitie (zie bericht hieronder).


  GB, PvdA en CU samen?
 • Er is politieke lef voor nodig en het is vooral aan de ChristenUnie om die lef dan ook te tonen: de SGP kan uit het college gewipt worden.
  De ChristenUnie moet dan wel kiezen voor centrumlinks en de SGP laten vallen.
  Als ChristenUnie (5 zetels), Gemeentebelang (5 zetels) samenwerken moeten ze er een derde partij bij vragen. Dat zal dan de PvdA (2 zetels) moeten zijn, omdat het CDA (2 zetels) gekozen heeft voor de oppositie. De VVD (1 zetel) maakt geen kans een wethouder te mogen leveren.
  Het wippen van de SGP uit het college is een optie die in politieke kringen een goede optie wordt genoemd. Het dorp kan zijn rechtse politiek dan verschuiven naar een centrumlinkse politiek. Ook de ChristenUnie wordt gezien als een sociale partij.

  click hier om terug te gaan naar de voorpagina van Nunspeet.Net

 • |


  Sponsor Sites
  Proximare
  Garage Vierhout
  Autoschade De Weerd

  NUNSPEET.NET
  digitaal nunspeet compleet

  al acht jaar bedacht en gemaakt door
  Gertjan van Wijk
  © NUNSPEET.NET
  alle rechten voorbehouden - all rights reserved
  http://nunspeet.net is onderdeel van de Nunspeet Village Groep ®
  KvK Harderwijk 08078404