Het Grote Nunspeet.Net Dossier
Gemeenteraadsverkiezing 2006 Nunspeet
Reageren? Aanvullingen? Mail ons!Verkiezings-special
 • De complete uitslag, het overzicht van degenen die in de gemeenteraad van Nunspeet gekozen zijn, tal van reacties en EXCLUSIEF heel veel bijzonderheden.

  Lintjes bij vertrek uit raad
 • Drie raadsleden van de gemeente Nunspeet zijn bij hun afscheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Theo Kraandijk uit Nunspeet zat vanaf 1994 voor Gemeentebelang in de Nunspeetse gemeenteraad. Na het tussentijds vertrek van Paul Gommers als wethouder nam Kraandijk gedurende zeven maanden deze taak over. Kraandijk was vele jaren fractie-voorzitter voor zijn partij.
  Aart van Ruler it Vierhouten zit sinds 1986 in de Nunspeetse raad voor Gemeentebelang en was daarmee tot nu toe het langst zittende raadslid. Nu hij vertrokken is, heeft Vierhouten geen raadslid meer in de gemeenteraad. Henk Kleijn uit Nunspeet zat tussen 1990 en 1994 in de Nunspeetse gemeenteraad. Na vier jaar onderbreking kwam hij in 1998 voor de tweede keer in de raad.


  Janny deed het goed
 • Er komen vier vrouwen in de nieuwe gemeenteraad onder wie Janny van Dongen-Kluinhaar. Ze is lid van dee ChristenUnie. Wat stemmen betreft haalde ze met 341 stemmen de derde plek binnen haar partij. Ze stond als vijfde op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie.
  Ook opvallend: Janny is de enige vrouw uit Hulshorst in de nieuwe raad.


  Voorkeur voor Ruud Oudega
 • Oud-huisarts Ruud Oudega heeft het met 57 stemmen goed gedaan bij de verkiezingen. Hij is een van degenen geweest die relatief veel voorkeurstemmen heeft gehad. Oudega staat op de lijst van de PvdA op de 12e plaats.

  Afscheid oude raadsleden
 • Gemeenteraadsleden die niet in de nieuwe raad terugkeren, zijn dinsdagavond uitgeluid tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad. Burgemeester Van Hemmen had niets dan lof voor de afzwaaiers.
  De nieuwkomers worden donderdagavond beedigd.


  Fractievoorzitter VVD heeft eigen 'spreekbuis'
 • De fractievoorzitter van de VVD in de nieuwe gemeenteraad, Mischa Roepers, heeft haar eigen spreekbuis: het gratis reclameblad Nunspeter Post dat wekelijks huisaanhuis verschijnt.
  Ze is al een tijd medewerkster van dat blad, maar lijkt dat te blijven ook nu ze in de gemeenteraad komt. Haar naam staat nog altijd in het colofon van de krant. Roepers is overigens voorzitter van een fractie waarin ze alleen zelf zit: de VVD haalde bij de verkiezingen 1 zetel.


  Onze exclusieve en actuele verkiezingsspecial blijft voorlopig online staan. Click hier.

  Nog geen college
 • Nunspeet heeft nog geen nieuw college. Een eerste bespreking, zaterdag, was slechts informatief en procedureel. Bij elkaar waren de vertegenwoordigers van SGP, Gemeentebelang, ChristenUnie, PvdA en VVD.
  Het CDA heeft besloten in de oppositie te gaan en niet mee te praten bij de college-onderhandelingen.

  De partijen willen proberen te komen tot een coalitie-akkoord. Daartoe zal eerst gekeken worden welke partijen een coalitie kunnen vormen. Woensdag gaan de besprekingen echt van start.
  De onderhandelingen blijven geheim en dus achter gesloten deuren plaatsvinden. Alle partijen hebben een zwijgplicht. Alleen voorzitter J. Coster doet het woord tegenover de pers.
  Hij zegt ondanks het geheime karakter toch te streven naar 'maximale openheid'.


  Gemeentebelang blij
 • Gemeentebelang is blij dat de partij de huidige vijf zetels in de gemeenteraad heeft weten te behouden. Daar heeft de partij dan ook veel voor moeten doen: gele jacks kopen en daarmee in het dorp rondlopen, borden in tuinen, spandoeken en zelfs een (op het laatst toch wel irritant wordend) spotje op de kabelkrant.
  Opvallend is dat Gemeentebelang in negen van de dertien stembureaus de meeste stemmen heeft gekregen. Voor het college lijkt de partij van aanvoerder Van der Geest echter afhankelijk van SGP en ChristenUnie. Die bepalen naar verwachting samen hoe het nieuwe college eruit gaat zien.


  CDA: 'Bang voor ruk naar rechts'
 • Het CDA is bang voor éen ruk naar rechts' in Nunspeet nu SGP en CU samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad. Het CDA heeft de verkiezingen verloren en komt met twee zetels (was 3) terug in de raad. De wethouderspost hebben de CDAérs opgegeven, de partij gaat in de oppositie.
  Het CDA vreest, aldus de partij in een radio-uitzending, dat de plannen voor het nieuwe multifunctioneel centrum op het Veluvine-terrein wellicht aangepast gaan worden.
  Het CDA wijt de verkiezingsnederlaag onder meer aan eigen falen: de standpunten zouden niet voldoende voor het voetlicht zijn gebracht. Ook zou de eigen wethouder, Ria Mulder, niet goed gefunctioneerd hebben. Zij zou geen steun meer vanuit de partij hebben gekregen. Het CDA zou, zo vindt de partij zelf, wellicht een te zwalkend beleid hebben gevoerd met de verkiezingsnederlaag als gevolg.

  Zure dagen voor Ria Mulder
 • Voor CDA-wethouder Ria Mulder zijn het zure laatste dagen. Ze is al bezig haar bureau op te ruimen en afscheid te nemen van het gemeentehuis. Haar CDA komt na de dramatische nederlaag bij de verkiezingen niet meer in het college terug.
  Eerder al had Mulder besloten zelf niet meer terug te keren als wethouder. Ze stapt uit de gemeentepolitiek. Het college zal Ria Mulder missen: ze staat erom bekend om als vrouwelijk wethouder stevig en dapper haar mannetje te staan. Zoals het er nu naar uitziet, komt er een college van alleen maar mannen. In de gemeenteraad zijn vier vrouwen gekozen.
  Mulder blijft overigens, net als de andere wethouders, in functie tot er een nieuw college geformeerd is.

  CU: nu al boos op college
 • De ChristenUnie heeft z'n eerste punt voor de collegeonderhandelingen al klaar.
  Starters op de woningmarkt komen in Nunspeet gemakkelijker aan een woning dan Nunspeters zelf, heeft CU-voorman Van den Berg ontdekt. En dat pikt hij niet. Hij heeft er inmiddels al schriftelijke vragen over gesteld.
  Daarmee botst de partij rechtstreeks op de SGP en SGP-wethouder Westerbroek. Dat kan dus leuk worden bij de onderhandelingen.
  Het huidige college kent de regeling maar doet er niets tegen, aldus Van den Berg. Hij zegt 'niets te begrijpen van deze lakse houding'. Westerbroek ontkent dat er fouten worden gemaakt en noemt de kritiek van ChristenUnie 'onbegrijpelijk'.
  Bron: De Stentor


  Thuisblijvers
 • In de gemeente Nunspeet gingen dit keer minder kiezers naar de stembus. Van de 19667 inwoners die een oproep kregen bleven er ruim vijfduizend thuis.Dat betekende een opkomstpercentage van 74,34 procent. Vier jaar geleden was dat nog 76,79 procent. Alle acties om kiezers naar de stembus te krijgen, blijken dus weinig vruchten af te werpen. Daar ligt dus een belangrijke taak voor de overheid. De afstand tussen kiezer en politiek lijkt, ook in Nunspeet, alleen maar groter te worden.
  Elspeet: SGP-bolwerk
 • Zoals altijd was ook dit jaar de kern Elspeet een SGP-bolwerk. Er stemden daar 1528 kiezers op de SGP. Dat is goed voor ruim twee zetels (de kiesdeler was dit keer in de gemeente Nunspeet 695,19). Toch waren het minder kiezers dan vier jaar geleden. Toen stemden nog 1578 personen op de SGP.

  GB: dag Vierhouten??
 • De trouwe aanhang van Gemeentebelang in de kern Vierhouten kalft af. Oorzaak is zonder twijfel het vertrek van Aart van Ruler uit de fractie. Van Ruler woont in Vierhouten. Hij is niet meer verkiesbaar. Gemeentebelang kreeg in Vierhouten (stembureau Dorpshuis) 130 stemmen; vier jaar geleden was dat aantal nog 168. Overigens heeft geen enkele partij nu nog een raadslid dat in Vierhouten woont.

  Hulshorst: winst en verlies
 • Hulshorster Jaap Groothuis, als zevende op de kandidatenlijst van de SGP, is bij voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Nunspeet. Dit gaat ten koste van Jaap Coster, de nummer vier van de lijst.
  Mede door Groothuis kreeg de SGP in Hulshorst 224 stemmen. Vier jaar geleden stemden 136 kiezers op de SGP.
  Grote verliezer in Hulshorst was de ChristenUnie die van 345 naar 205 stemmen kelderde.


  CDA: 'Hoop op 4e zetel'
 • Voor het CDA zijn de verkiezingen zoals bekend teleurstellend verlopen. De reactie van lijsttrekker Ben Bruynes is dan ook duidelijk: ,,Jammer en teleustellend. We hadden op behoud van drie zetels gerekend en gehoopt op een vierde”. Inmiddels heeft het CDA besloten de oppositie in te gaan en niet deel te nemen aan de collegeonderhandelingen.

  CDA: in de oppositie
 • Het CDA in Nunspeet gaat in de oppositie. De partij verloor een zetel en komt met twee leden in de gemeenteraad. Dat is volgens lijsttrekker Bruynes te weinig om terug te keren met en wethouder in het college. Het CDA zal de college-onderhandelingen dan ook niet bijwonen.

  PvdA en college: doorgaan
 • De PvdA, evenals het CDA twee zetels in de nieuwe gemeenteraad, blijft streven naar een wethouderspositie. De partij zal de collegeonderhandelingen dan ook bijwonen. Het CDA doet dat niet. De onderhandelingen beginnen zaterdag. De PvdA schuift lijsttrekker Michel Verheijdt naar voren als wethouderskandidaat. Hij zal dan wel moeten samenwerken met (zijn natuurlijke vijanden van) SGP en ChristenUnie maar daarin ziet Verheijdt naar eigen zeggen geen bezwaar.

  Vrees voor rechtse meerderheid
 • De 6 zetels van SGP en de 5 van ChristenUnie (samen een meerderheid van 11 van de 21 zetels in Nunspeet) kunnen grote gevolgen hebben voor het maatschappelijk leven. Daarvoor waarschuwt dagblad De Stentor woensdag in zijn kolommen.
  Het betekent, aldus de krant, dat deze rechtse partijen de komende vier jaar de meerderheid vormen in de Nunspeetse gemeenteraad. Dat kan grote consequenties hebben voor subsidies van verenigingen maar ook voor de besluitvorming op tal van andere terreinen.
  Niemand durfde het uit te spreken. Maar tussen de regels heerst bij Gemeentebelang, PvdA, CDA en VVD grote onzekerheid maar ook ongerustheid wat betreft de consequenties van deze verkiezingsuitslag voor de komende vier jaar.


  Winst door restzetels
 • SGP en ChristenUnie danken hun gezamenlijke raadsmeerderheid aan de verdeling van de restzetels. De SGP behield hierdoor het huidige aantal van zes zetels en blijft daarmee de grootste partij. Op niet al te grote afstand gevolgd door Gemeentebelang dat vijf zetels behield. De ChristenUnie wist nu de restzetel in de wacht te slepen die vier jaar geleden nog naar het CDA ging en krijgt daarmee vijf zetels in de raad, één winst. SGP en ChristenUnie hebben samen 11 van de 21 zetels.

  3 of 4 wethouders?
 • Enkele reacties:
  Harm Westerbroek van de SGP: ‘Los van de vraag of het wenselijk is, met drie wethouders verder gaan is mogelijk. Maar ik doe geen uitspraak dat we met drie verder moeten.’
  Gert van den Berg van de ChristenUnie: ‘Onze wens is terug te keren in het college. Maar misschien moeten we bij de onderhandelingen kiezen voor een andere insteek. De uitslag moet misschien tot gevolg hebben dat we van vier naar drie wethouders teruggaan.’
  Edward van der Geest van Gemeentebelang wil zich ook niet binden. ‘We gaan daar ons als partij eerst over beraden.’
  Bron: De Stentor


  Vierhouten niet in de raad
 • Vierhouten is niet vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad. Van de 21 zetels worden er 15 ingenomen door politici die in de kern Nunspeet zelf wonen. Uit Hulshorst komen 3 leden, evenveel als uit Elspeet. Er is geen enkel raadslid dat in Vierhouten woont.

  Nunspeet.Net: bezoekersrecord
 • Bezoekers van Nunspeet.Net hebben dinsdagavond massaal de uitslag van de verkiezingen online gevolgd. Direct aansluitend verscheen een uitvoerige verkiezingsspecial op de site (zie hieronder).
  De enorme belangstelling zorgde voor een recordaantal bezoekers voor Nunspeet.Net, woensdag gevolgd door een nieuw bezoekersrecord. De verkiezingsspecial blijft daarom ook vandaag online.


  De eerste vrouw, altijd goed
 • Een vrouw op de kandidatenlijst, dat doet het altijd goed. Er zijn altijd kiezers die op een vrouw willen stemmen en kiezen dan de eerste de beste, ook al gaat het om een onbekende naam.
  De PvdA zag dat voordeel met Karin Geertsen (3 op de lijst, 148 stemmen=10,20%). Ook Gemeentebelang vaarde wel bij deze verkiezingswetmatigheid. Alieke Borsboom (2 op de lijst) kreeg 357 stemmen, 9,97% van het totaal van haar partij.


  De nieuwe, de vertrekkers
 • De gemeenteraad van Nunspeet telt enkele nieuwe gezichten.
  Nieuw zijn:
  Jaap Groothuis (SGP), Alieke Borsboom (Gemeentebelang), Bertus Schouten (ChristenUnie), Janny van Dongen-Kluinhaar (ChristenUnie), Jannie van de Gronden-Dekker (CDA) en Misha Roepers-Westerwoudt (VVD).

  In eerste instantie keren niet meer terug in de raad:
  G.F. van der Beek (SGP), Jaap Coster (SGP), Theo Kraandijk en Aart van Ruler (beiden Gemeentebelang), A. van Asselt en M. van Ledden (beiden ChristenUnie), Reinald Hofman (CDA), Henk Kleijn (CDA) en Co Hijman (fractie Hijman). De samenstelling van de raad verandert als er leden tot wethouder gekozen worden.


  Onderhandelingen
 • De zes fractievoorzitters zullen zaterdag een eerste verkenningsronde houden over de vorming van het nieuwe college op uitnodiging van de voorman van de grootste partij SGP, Harm Westerbroek.
  Deze zegt dat een college van drie in plaats van de huidige vier wethouders heel goed mogelijk is. ‘Ons uitgangspunt was altijd een afspiegelingscollege en gezien de uitslag zal dat ook het geval zijn met drie wethouders.’ Overigens laat Westerbroek ook de optie van een college met vier wethouders open.
  Bij een college van drie wethouders worden Harm Westerbroek (SGP), Edward van der Geest (Gemeentebelang) en Nico Schipper (ChristenUnie) de wethouders. Bij een college met vier wethouders komt daar Michel Verheijdt (PvdA) bij.


  Drie wethouders lijkt de optie
 • De verwachting is dat het nieuwe college uit drie wethouders gaat bestaan. Nunspeet kan het makkelijk af met drie wethouders, maar dat aantal weerspiegelt ook de verhouding in de gemeenteraad beter. SGP en ChristenUnie zullen daarom beide voor 3 wethouders kiezen, zo verwachten deskundigen.
  Als er weer vier wethouders komen krijgen SGP en CU te maken met twee niet-rechtse wethouders: Gemeentebelang en PvdA. Hun meerderheid in de gemeenteraad buiten ze daarmee niet uit. Met drie wethouders (SGP, CU en Gemeentebelang) behouden de christelijke partijen ook hun meerderheid in het college.


  Tot 14 maart
 • Dinsdag 14 maart wordt er afscheid genomen van de oude raad, waarna op donderdag 16 maart de nieuwe gemeenteraad wordt beëdigd.
  De huidige wethouders blijven nog zitten totdat het nieuwe college is gevormd, ook al is dat pas eind mei. Maar de verwachting is dat het college eerder bekend zal zijn gemaakt.


  Op dinsdag????
 • Verkiezingen worden in Nederland altijd op woensdag gehouden. Alleen dit keer niet, het werd dinsdag. Weet u waarom?
  Omdat het woensdag Biddag was.  Uitslag verkiezingen
  gemeenteraad Nunspeet 2006

  PartijStemmenIn procenten Zetels
  CDA180612,37%2
  ChristenUnie 313421,47%5
  Gemeentebelang358024,52%5
  PvdA14519,94%2
  SGP367525,17%6
  VVD 953 6,53%1
  Opkomstpercentage 74,34


  Ter vergelijking:
  Verkiezingen gemeenteraad Nunspeet 2002

  PartijStemmenIn procenten Zetels
  CDA195013,16%3
  Christen Unie 295219,91%4
  Gemeentebelang362424,45%5
  Nieuw Nunspeet162810,98%2
  SGP371425,06%6
  VVD 955 6,44%1
  Opkomstpercentage 76,79

  Wie zijn gekozen?

 • De volgende personen zijn (al dan niet met voorkeurstemmen) gekozen in de gemeenteraad van Nunspeet:
 • SGP
  1. Harm Westerbroek
  2. Chris Stoffer
  3. Arie van de Pol
  4. Jaap Groothuis
  5. Henk Wobben
  6. Nico Kleiberg

 • ChristenUnie
  1. Gert v.d. Berg
  2. Bertus Schouten
  3. Janny van Dongen
  4. Jan-Willem Dollekamp
  5. Wilco Leeflang

 • PvdA
  1. Michel Verheijdt
  2. Arnout Goeree

 • VVD
  1. Mischa Roepers

 • CDA
  1. Ben Bruynes
  2. Jannie van de Gronden

 • Gemeentebelang
  1. Edward vd Geest
  2. Alieke Borsboom
  3. Henry Stulen
  4. Cees Vissenberg
  5. Bert Kamp

  Enkele cijfers
 • Aantal kiesgerechtigenden Nunspeet: 19.667
 • Aantal uitgebrachte stemmen: 14.599
 • Aantal blanco en ongeldige stemmen: 22
 • Opkomstpercentage: 74,34
 • Aantal te verdelen zetels: 21
 • Kiesdeler: 695.19
 • Voorkeursdrempel: 173.80
  Winst CU, verlies CDA
 • De ChristenUnie is in Nunspeet zoals verwacht de grote winnaar geworden, het CDA de grote verliezer. De CU won een zetel en heeft nu een sterke positie in de gemeenteraad. Het CDA (van 3 naar 2) is nu evenals PvdA (2) en VVD (1) een kleine partij geworden.
  De winst van CU maakt het mogelijk dat er een rechts college van SGP en CU gevormd wordt. (zie ook andere berichten hieronder)


  PvdA doet het slecht
 • De landelijke winst voor de Partij van de Arbeid (7,6 procent) is niet te zien geweest in Nunspeet. De partij heeft plaatselijk niet kunnen profiteren van het Bos-effect.
  Voor de PvdA zijn nu Michel Verheijdt en Arnout Goeree gekozen. Beiden zitten al in de gemeenteraad, voor Nieuw Nunspeet.
  De PvdA heeft bij de verkiezingen 1451 stemmen gekregen. Nieuw Nunspeet haalde in 2002 nog 1628 stemmen. De kans dat de PvdA een wethouder mag leveren in een nieuw college lijkt nu uitgesloten.

  Helemaal niets...
 • Er zijn maar weinig kandidaten die in Nunspeet op een lijst hebben gestaan en geen enkele stem hebben gehad. We stelden voor u een recordlijstje samen:
 • K. Hoekerd, SGP: 0 stemmen
 • J. Boeijenga, SGP: 0 stemmen
 • P. Foppen, CU: 0 stemmen
 • H. v.d. Gronden, CDA, 0 stemmen
 • Eric de Graaf, CDA 1 stem
 • Ria van Harten, CU, 2 stemmen
 • H. Bos, CU, 2 stemmen
 • B. Hulsman, Gemeentebelang: 2 stemmen
 • A. Spelt, SGP, 2 stemmen
 • A. Schuiteman, SGP, 2 stemmen
 • A. van Stuijvenberg, SGP, 2 stemmen
 • M. Kok, SGP, 2 stemmen
 • M. Hazeleger, SGP, 2 stemmen
 • G. Hordijk, SGP, 2 stemmen
 • P. Bos, CDA, 2 stemmen
 • Bert de Jong, CDA, 2 stemmen
 • Frans Lodewijks, VVD, 2 stemmen

  Op de kop af: 1 stem
 • U ziet het in het lijstje hierboven: alleen ERIC DE GRAAF (CDA) heeft op de kop af 1 stem gekregen, misschien wel die van zichzelf al is daar natuurlijk niets mis mee.
  Alle andere kandidaten hadden of 0 of meer stemmen.

  Gemeentebelang: opvallend
 • Gemeentebelang (gelijk met 5 zetels) zorgt bij de uitslagen voor het opvallendst getal. De partij kreeg 24,5 procent van de stemmen, op een haar na in percentage evenveel als vier jaar geleden (toen: 24,45%).
  Vier vrouwen in de raad
 • Er zijn vier vrouwen in de Nunspeetse gemeenteraad gekozen. De raad telt 21 zetels. De vier dames zijn: Janny van de Gronden (CDA), Janny van Dongen (ChristenUnie), Mischa Roepers (VVD) en Alieke Borsboom (Gemeentebelang).

  Drie of vier wethouders
 • De kans bestaat dat Nunspeet met drie wethouders verder gaat. Volgens de grootste partijen is dat heel goed mogelijk. Nu nog heeft Nunspeet vier wethouders, maar het verlies van het CDA maakt het mogelijk met drie wethouder verder te gaan.
  Overigens zou de SGP ook twee posten kunnen claimen omdat het de grootste partij is geworden.


  Rechtse coalitie mogelijk
 • Met een meerderheid van 11 tegen 10 zetels kunnen SGP (6 zetels) en ChristenUnie (5 zetels) samen een college vormen. Ze zouden beide twee wethouders kunnen leveren. Ze laten dan de andere partijen buitenspel. Nu nog zitten ook CDA en Gemeentebelang in het college.
  Beide partijen zeggen zich 'te beraden' op de nieuwe meerderheid die ze dinsdag verkregen hebben.


  Centrum-rechts coalitie?
 • Het CDA lijkt door het verlies bij de verkiezingen ook het slachtoffer te worden bij de collegevorming. De kans is groot dat de SGP zijn meerderheid van 1 zetel tov Gemeentebelang en cU wil omzetten in een tweede wethouderspost. Nu hebben SGP, CU, CDA en Gemeentebelang elk 1 wethouder.
  Een nieuw college zou kunnen gaan bestaan uit:
  2 SGP-wethouders 1 CU-wethouder 1 Gemeentebelang-wethouder


  Positie Van der Geest wankelt
 • Vier jaar geleden zegde hij zijn baan op om wethouder in Nunspeet te worden: Edward van der Geest uit Hulshorst. Na vier jaar dreigt hij die wethoudersbaan te verliezen. De positie van de wethouder van Gemeentebelang wankelt.
  Het is aan SGP en CU (samen 11 van de 21 zetels) om te bepalen of Gemeentebelang in een nieuw college zitting kan nemen. Willen beide partijen een centrumrechts beleid willen gaan voeren in Nunspeet, dan kiezen zij voor zichzelf. Beide partijen leveren dan twee wethouders.


  PvdA in college?
 • Volgens het CDA, de verliezende partij van de verkiezingen in Nunspeet, ligt het niet voor de hand dat de PvdA een wethouder levert in een nieuw college. De PvdA zou dan de plaats van CDA-wethouder Ria Mulder innemen.
  ,,Maar je kunt niets uitsluiten,'' aldus de CDA-woordvoerder, ,,er zijn vele samenstellingen mogelijk.''
  Het CDA sluit niet uit dat SGP en ChristenUnie de handen samenvouwen en samen een nieuwe college gaan vormen. ,,De basis is dan met 11 tegen 10 zetels wel wat smal.''
  Overigens is het in Nunspeet gewoon dat er een breder college wordt gevormd dat op een bredere steun in de gemeenteraad kan rekenen. ,,Dan zou Gemeentebelang een rol kunnen spelen,'' aldus het CDA.


  CU: pure blijdschap
 • Lijsttrekker Gert van de Berg van de ChristenUnie spreekt van 'pure blijdschap' over de winst van zijn partij. Direct na de uitslag is hij gefeliciteerd door Ben Bruines, de lijsttrekker van het CDA die een zetel heeft verloren.

  Voorkeur: 4 wethouders
 • Van SGP en ChristenUnie weten we het niet, alle andere partijen kiezen voor een college met vier wethouders. Dat bleek na de verkiezingsavond tijdens een rondje langs de partijen. ,,Ik vind er eigenlijk niet zoveel van,'' aldus PvdA-lijsttrekker Verheijdt. Hij zei drastische maatregelen te vrezen, onder meer voor de horeca en het zwembad, als SPG en CU samen aan de macht komen. ,,Ik heb geen idee hoe de onderhandelingen lopen.''

  Zaterdag: college-onderhandelingen
 • De college-onderhandelingen beginnen zaterdagmorgen al. Om negen uur komen alle partijen in het gemeentehuis bijeen.
  De SGP neemt als grootste partij het voortouw.


  PvdA: (zuinig) tevreden
 • De PvdA zegt tevreden te zijn over de uitslag. De partij behoudt zijn twee zetels. Lijsttrekker Verheijdt geeft z'n reactie wel wat zuinigjes: hij had op meer gehoopt en hij had vermoedelijk ook meer verwacht.
  Verheijdt had graag wethouder willen worden, maar ziet die kans nu slinken nu zijn partij op 2 zetels is blijven staan. ,,Met drie zetels hadden we sterker gestaan,'' aldus de PvdA-lijstrekker dinsdagavond.


  CDA: nadenken
 • Het CDA beraadt zich over het wethouderschap. De partij moet na het verlies bekijken of het een wethouder wil leveren. Er is overigens in de aanloop naar de verkiezingen geen kandidaat naar voren geschoven.

  PvdA: klaar voor wethouder
 • De PvdA wil nog steeds een wethouder leveren in het nieuwe college. De partij heeft net als het CDA nu 2 zetels. Volgens PvdAér Verheijdt staan de partijen dus gelijk en zou zowel PvdA als het CDA een wethouder kunnen leveren.

  Lagere opkomst
 • In Nunspeet zijn ondanks kraampjes op de markt, lijsttrekkersdebatten en vele advertenties in de bladen minder kiezers naar de stembus gegaan. Het opkomstpercentage is gedaald van 76,79 (in 2002) naar 74,34 nu.
  PvdA: '2 zetels winst'
 • De PvdA-afdeling in Nunspeet zegt zeer tevreden te zijn over de verkiezingsuitslag. ,,We zijn van 0 naar 2 zetels gegaan,'' rekent voorzitter Ronald Kip zich rijk. Want feitelijk is de partij gelijk gebleven.
  Bij de vorige verkiezingen deed de PvdA niet als zelfstandige partij mee, maar ging de partij op in Nieuw Nunspeet. Die partij werd opgericht omdat de PvdA te weinig mensen op de been kon brengen.
  Met 1451 stemmen haalde de PvdA dinsdag 2 zetels binnen. Het waren echter 177 stemmen minder dan Nieuw Nunspeet vier jaar geleden kreeg. Landelijk won de PvdA bij deze verkiezingen wel: 7,6 procent. Van het Bos-effect heeft de Nunspeetse afdeling echter niet kunnen profiteren, zo blijkt.


  De stemmen zijn geteld
 • Er zijn in Nunspeet op de kop af 14.599 stemmen uitgebracht.
  Daarvan waren er 22 blanco of ongeldig.Een verdeling tussen blanco (is een bewuste keuze) en ongeldig wordt door de gemeente niet gegeven.

  Kiesdeler: 695,19
 • Voor een zetel in de gemeenteraad had een partij in Nunspeet precies 695,19 stemmen nodig. Deze kiesdeler wordt bepaald door het aantal uitgebrachte stemmen te delen op de 21 beschikbare raadszetels.
  Om gekozen te worden bij voorkeurstemmen waren er 173,80 (afgerond 174) voorkeurstemmen nodig, dat is een kwart van de kiesdeler.


  Strijd om de grootste
 • De strijd om de grootste partij in de gemeente Nunspeet is gewoon door de SGP. Die bleef Gemeentebelang net voor.
  Traditiegetrouw zijn beide partijen de grootste van het dorp. De SGP kreeg dit keer 25,2% van de stemmen, Gemeentebelang bleef steken op 24,5%.
  In het kielzog van beide partijen komt de ChristenUnie met 21,5% heel dichtbij. De kleinste partij in Nunspeet is de VVD met 6,5%. Het linkse PvdA-blok kreeg 9,9% van de stemmen.


  Veel voorkeurstemmen
 • In Nunspeet blijken veel voorkeurstemmen te zijn uitgebracht. Bij de bekendgemaakt zetelverdeling is daar al wel rekening mee gehouden, een overzichtje van voorkeurstemmen per persoon hebben we echter nog niet van het gemeentehuis ontvangen.
  Om via voorkeurstemming in de gemeenteraad te komen, hadden de kandidaten 174 stemmen nodig. Dat is een kwart van de kiesdeler.


  'Grote verantwoordelijkheid'
 • De ChristenUnie heeft vannacht tot laat feest gevierd na de winst van 1 zetel bij de verkiezingen. Janny van Dongen is gekozen in de gemeenteraad, ze is een van vier vrouwen die in de gemeenteraad gekozen zijn. Ze zegt het raadslidmaatschap éen grote verantwoordelijkheid' te vinden die ze graag aangaat.

  Stempas: een succes
 • De stempas is in Nunspeet een succes geweest. De stempas maakte het mogelijk dat er in elk stembureau gestemd kon worden. Voorheen moest iemand altijd in het stembureau stemmen dat door de gemeente was aangewezen. Met een stempas konden de kiezers zelf bepalen naar welk stembureau ze gingen.
  In Nunspeet hebben dinsdag plm. 500 kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een ander stembureau te stemmen.


  PvdA: jammer, maar toch blij
 • ,,Jammer dat ik er niet in zit,'' sprak Karin Geertsen gisteravond. Ze staat derde op de lijst van de PvdA, die niet verder kwam dan twee zetels. ,,Ik hoop dat Michel Verheijdt wethouder wordt, dan kom ik er alsnog in,'' aldus Geertsen.
  De PvdA kwam na de uitslagen bijeen in cafe De Roskam om na te borrelen. ,,Ze zitten er toch blij bij,'' aldus de verslaggever van de lokale radio die er op bezoek ging.
  Op vragen over het aantal wethouders dat een nieuw college zou moeten krijgen, kon Geersten niet goed antwoorden. ,,Waarom geen twee wethouders?'' vroeg ze zich hardop af.

  Baas: geen zorgen
 • Politiek verslaggever Dick Baas van Radio Nunspeet maakt zich geen zorgen over een twee-partijencollege in Nunspeet. SGP en CU kunnen samen een college vormen, maar Baas verwacht dat dit niet gebeurt. Hij denkt dat er minstens een andere partij bijgehaald wordt om een breder draagvlak in de gemeenteraad te krijgen.

  Onderhandelingen geheim
 • De collegeonderhandelingen worden in Nunspeet als vanouds een poppenkast met de gordijntjes dicht.
  Ze vinden achter gesloten deuren plaats, het volk mag er niets van weten. Pas na afloop worden mededelingen gedaan, zo is de traditie in ons dorp. Jammer, maar de rechtse partijen willen het zo en zo gebeurt het dan ook.


  PvdA blijft dit keer zitten
 • De PvdA vindt dat collegeonderhandelingen in het openbaar gehouden moeten worden. Vier jaar geleden maakte Nieuw Nunspeet (toen de opvolger en nu de voorganger van de PvdA) er nog een principieel punt van. De partij stapte uit de onderhandelingen toen bleek dat ze in het geheim gehouden zouden worden.
  De PvdA sluit zich nu echter aan bij het geheimenspel. ,,We stappen niet op,'' aldus lijsttrekker Verheijdt. ,,We blijven zitten tot het eind.'' Hij wil daarmee tevens voorkomen dat de PvdA niet in aanmerking komt voor een wethouderspost.


  Gekozen kandidaten
  Gemeenteraad 2006

  Kiesdeler: 14599 : 21 = 695,19
  Voorkeursdrempel: 25 % = 173,80

  Partij

  Nr op
  kieslijst

  Gekozen kandidaten

  Stemmen

  SGP

  1

  Westerbroek, H.

  2376

   

  6

  Stoffer, C.

  401

   

  5

  van de Pol, A.T.

  232

   

  7

  Groothuis, J.

  179

   

  2

  Wobben, H.

  112

   

  3

  Kleiberg, N.

  88

  GB

  1

  van der Geest, E.H. (Edward) (m)

  2130

   

  4

  Borsboom, A. (Alieke) (v)

  357

   

  2

  Stulen, H.J. (Henry) (m)

  245

   

  3

  Vissenberg, C.G. (Cees) (m)

  114

   

  5

  Kamp, B. (Bert) (m)

  58

  CU

  1

  van den Berg, G. (Gert) (m)

  1703

   

  3

  Schouten, G. (Bertus) (m)

  520

   

  5

  van Dongen-Kluinhaar, J. (Janny) (v)

  341

   

  2

  Dollekamp, J.W. (Jan-Willem) (m)

  143

   

  4

  Leeflang, W.G.C. (Wilco) (m)

  96

  CDA

  1

  Bruijnes, B. (Ben) (m)

  998

   

  2

  van de Gronden-Dekker, J.E.P. (Jannie) (v)

  173

  VVD

  1

  Roepers-Westerwoudt, M.A.M. (Misha) (v)

  627

  PvdA

  1

  Verheijdt, M.W. (Michel) (m)

  993

   

  2

  Goeree, A. (Arnout) (m)

  77


  Woonplaats gekozen raadsleden

  Partij Naam Woonplaats
  SGP H. Westerbroek Elspeet
  SGP C. Stoffer Elspeet
  SGP A.T. van de Pol Nunspeet
  SGP J. Groothuis Hulshorst
  SGP H. Wobben Nunspeet
  SGP N. Kleiberg Nunspeet
  Gemeentebelang Edward E.H. van der Geest Hulshorst
  Gemeentebelang Alieke A. Borsboom Nunspeet
  Gemeentebelang Henry H.J. Stulen Nunspeet
  Gemeentebelang Cees C.G. Vissenberg Nunspeet
  Gemeentebelang Bert B. Kamp Nunspeet
  ChristenUnie Gert G. van den Berg Nunspeet
  ChristenUnie Bertus G. Schouten Elspeet
  ChristenUnie Janny J. van Dongen Kluinhaar Hulshorst
  ChristenUnie Jan-Willem J.W. Dollekamp Nunspeet
  ChristenUnie Wilco W.G.C. Leeflang Nunspeet
  CDA Ben B. Bruijnes Nunspeet
  CDA Jannie J.E.P. van de Gronden Dekker Nunspeet
  VVD Misha M.A.M. Roepers Westerwoudt Nunspeet
  PvdA Michel M.W. Verheijdt Nunspeet
  PvdA Arnout A. Goeree Nunspeet

  Onze buren


  Landelijke uitslag
  bron: Teletekst
  Hoe zat het ook alweer?
 • Hoe waren de stemmen in Nunspeet ook alweer verdeeld bij de vorige verkiezingen?
  We hebben voor u de Nunspeetse uitslagen van de laatste gemeenteraadsverkiezing (2002) en Tweede-Kamerverkiezingen (2002 en 2003) op tabel en online gezet.
  Bij de uitslag van de gemeenteraad 2002 hebben we bovendien alle uitslagen per stembureau voor u.
  [ Gemeenteraadsverkiezingen 2002 gem. Nunspeet ]
  [ Kamerverkiezingen 2003 gem. Nunspeet ]
  [ Kamerverkiezingen 2002 gem. Nunspeet ]

 • Archief van voor de verkiezingen

  Saai foto marktplein 'toeval'

 • We komen nog even terug op het persbericht dat Gemeentebelang (lijst 2) naar alle media stuurde over het marktplein. Dat plein moet leuker worden, minder saai, ja ook op zondag 'om een willekeurige dag te noemen' zei een woordvoerster van de partij van de week zelfs op de radio.
  Bij dat bericht zat een foto van een volkomen leeg, sfeerloos plein (de foto hierboven dus).
  Toeval?
  Jazeker, zei diezelfde woordvoerster voor diezelfde radio. Ze zei het met hoorbare droge ogen. De foto was net genomen op een moment dat er niemand op het plein liep en er ook geen enkele auto stond.
  Saai he, die politiek!?
  Foto: Henk Borsboom, campagneleider Gemeentebelang

  PvdA kleurloos op het net

 • De kleur van de PvdA mag dan rood zijn, in Nunspeet blijft de partij op internet kleurloos. De plaatselijke afdeling is de enige partij in het dorp die geen eigen website heeft.

  Nieuw, nieuwer... oud

 • Soms zijn punten uit verkiezingsprogramma's gewoonweg oud, misschien wel 'gepikt', hoewel dat 'overgenomen' heet.
  Een paar voorbeelden? Geen punt: we noemen er een paar die we van diverse kanten in de huidige campagne horen maar die we van vier jaar terug kennen:
 • Het marktplein gezellig maken (nu Gemeentebelang), auto's eraf (Nieuw Nunspeet voegde daar vier jaar geleden nog wel aan toe dat er aan de randen van het centrum een parkeerdek zou moeten komen)
 • Dorpsraden voor de kernen (nu ChristenUnie)
 • Jaarlijks bezoek college aan de kernen (nu CDA)
 • Toerisme bevorderen (nu alle partijen)
 • De Kolk aanleggen (nu alle partijen, toen alleen Nieuw Nunspeet tegen)
 • Reflecterende huisnummerbordjes in het buitengebied (nu ChristenUnie, toen Nieuw Nunspeet en vorig jaar door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen)
  En u weet er zelf vermoedelijk nog wel meer. Inderdaad, de politiek is van alle tijden. Zullen we er na 7 maart nog wat van horen? Of kunnen we dit berichtje in 2010 gewoon herhalen?

  VVD: geen mfa
 • Wat gaan afkortingen toch een eigen leven leiden en zouden ze daarom verbannen moeten worden. Neem de mfa, multifunctionele accommodatie. Die komt er op het oude Veluvine-terrein op de hoek van de Laan en de F.A. Molijnlaan. De VVD blijft erop tegen, staat in het verkiezingsprogramma. De partij kiest wel voor cultuur, zeggen ze, maar ze wil geen prestigeobjecten die de burger geld kosten.
  We zijn benieuwd of de partij (als die al die ene broodnodige zetel haalt trouwens) straks met een initiatiefvoorstel komt om het hele plan alsnog af te blazen.
  [ VVD Nunspeet ]

  't Is verkiezingstijd...
 • Het zijn de meest verschrikkelijke foto's die een (goed) journalist wil zien: een stelletje lokale bobo's op een rijtje.
  Goed bedoeld, natuurlijk wel, maar toch. Onderstaande foto is gemaakt tijdens het werkbezoek van de SGP (lijst 1) aan de Inclusief Groep in Nunspeet. Staten- en raadsleden van de SGP poseren statig met Marjo Gruissen, directrice van de Inclusief Groep in Nunspeet. Allemaal op de kiek, goed voor de plakboeken. En de nabestellingen, dat weer wel.
  click voor een vergroting
  Foto: SGP-Nunspeet/Tamara Reijers (click de foto voor een vergroting).

  Jong Gemeentebelang: woningen

 • Eerder in deze rubriek hadden we het er aleens over wat Jong Gemeentebelang nu eigenlijk is en doet. Welaan, dat lieten ze natuurlijk niet op zich zitten en hier is hun reactie dan ook. We citeren letterlijk:
  Jong Gemeentebelang, de jongerenclub van Gemeentebelang, heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt om een aantal zaken op de politieke agenda te krijgen. Belangrijkste onderwerp is toch wel de woningnood voor starters geweest.
  Gemeentebelang hecht zeer veel waarde aan de jongeren in Nunspeet en daarom is Jong Gemeentebelang tijdens de vergaderingen altijd vertegenwoordigd. Ook staat de voorzitter van Jong Gemeentebelang op een verkiesbare plaats.
  De waarde van Jong Gemeentebelang blijkt wel uit het feit dat zij zelf hun inbreng hebben in de inhoud van het verkiezingsprogramma, een duidelijke stem hebben in het standpunt ten aanzien van jongerenzaken en deze ook naar buiten toe formuleren.
  Op de website van Gemeentebelang is de folder te downloaden met daarin de speerpunten welke door Jong Gemeentebelang geformuleerd zijn en door Gemeentebelang van harte worden ondersteund.
  Op dit moment zijn gesprekken gaande met nieuwe bestuursleden om er de komende 4 jaar weer met heel veel vertrouwen tegenaan te gaan.
  Gemeentebelang wil graag een vitaal Nunspeet, maar zonder jongeren is dit in de toekomst niet mogelijk, vandaar de belangrijke plaats die Jong Gemeentebelang inneemt.[einde citaat]

  Toch iets weggelaten...

 • Ja, we hebben toch iets weggelaten uit het bericht van Jong Gemeentebelang: het slot. Dat was een oproep om lid te worden van die club en daar is deze (neutrale) rubriek natuurlijk niet voor. Wij zijn voor iedereen en alles.

  Toch iets erbij...

 • We hebben toch nog wel iets anders over dat berichtje (hierboven) van Jong Gemeentebelang. Want het is aardig om te zien hoe er intern gecommuniceerd wordt over de media.
  Normaal vraag je of een persbericht opgenomen kan worden. In dit geval is de toon anders. Want (bron: doorgestuurd intern mailtje) zo zegt John van Slooten (Jong Gemeentebelang) het tegen Henk Borsboom (contactman Gemeentebelang voor de pers):
  henk wil jij deze laten plaatsen door de kranten!!
  Groet
  John

  'Weekmarkt van marktplein'


 • Het marktplein in Nunspeet moet een gezellig plein met terrasjes worden, aldus Gemeentebelang in zijn verkiezingsprogramma. Als de weekmarkt (donderdagochtend) daarvoor verplaatst moet worden, is dat voor Gemeentebelang bespreekbaar. De partij vindt de Stationslaan een optie. Die zou dan voor de markt afgesloten kunnen worden. De weekmarkt mag een gezellig marktplein niet tegenhouden, aldus Gemeentebelang.
  Foto: Henk Borsboom, campagneleider Gemeentebelang

  SGP: werkloosheid stijgt fors

 • De werkloosheid in Nunspeet is de afgelopen tijd met 12 procent gestegen, aldus de SGP. In vragen aan het college wil de partij weten wat de oorzaken zijn. Het aantal werklozen is in de gemeente Nunspeet gestegen van 511 tot 582 personen.

  Wat kost dat eigenlijk?

 • Waarom zou je lid worden van een politieke partij? Tsja, misschien omdat je van thuis uit lid bent van een partij. Of omdat de kerk het van je vraagt. Of omdat je overtuigd bent van een partij. Of omdat het gewoon aardige mensen zijn. Kies maar een antwoord uit.
  Om de kosten hoef je het vaak niet te doen. Zo vraagt Gemeentebelang, puur plaatselijk natuurlijk, 14 euro per jaar. Een habbekrats dus. En daar krijg je vier keer per jaar nog Het Klaverblad, het partijclubblad, voor ook.
  [ 14 euro per jaar ]

  'Werklozen worden beveiligers'

 • Het is verkiezingstijd, dus de ideetjes rollen over onze burelen. Zo ook deze: de SGP wil werklozen in Nunspeet met een bijstandsuitkering door de gemeente omscholen tot beveiligingsmedewerker.
  ,,Wij denken hier aan een pilot die de gemeente Ede heeft ontwikkeld,'' zegt Henk Wobben, tweede op de kandidatenlijst van de SGP. ,,Ede en een beveiligingsbedrijf gaan samenwerken om werkzoekenden met een bijstandsuitkering uit de gemeente Ede op te leiden tot beveiligingsmedewerkers en stelt hen een baan in het vooruitzicht.'' Hij heeft z'n idee aan het college voorgelegd.

  De Kolk: is er nou niemand meer tegen?

 • Het is groen, prachtig groen en het zou een prachtig stukje Nunspeet moeten blijven. Ra, ra wat is het? Juist ja: het groengebied ten oosten van Nunspeet, genomineerd op omgeslokt te worden door bedrijven. Het zoveelste bedrijventerrein in Nunspeet, dus.
  En is er nou geen enkele politieke partij meer tegen de aanleg van De Kolk, zoals dat bij de vorige verkiezingen nog wel het geval was? Nee, geen enkele partij is nog tegen. Ook Gemeentebelang niet en ook, helaas, de PvdA niet. Ook die partij is om.
  Wat De Kolk betreft hebben we de komende verkiezingen dus niets te kiezen.

  CU: stille armoede

 • Er is ook in de gemeente Nunspeet sprake van stille armoede. Daar zijn de plaatselijke kerken van overtuigd. Dat bleek uit een belrondje van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Gert van den Berg: “Maar het is verdraaid moeilijk om stille armoede op het spoor te komen, omdat mensen zich ervoor schamen en hun eigen boontjes proberen te doppen tot het te laat is”.
  De ChristenUnie wil dat de gemeente en de kerken een sociale alliantie aangaan om deze trieste situatie aan te pakken: “Laten de gemeente en de kerken een sociale alliantie vormen met bijvoorbeeld cliëntenraden, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden. De doelstelling moet zijn om het probleem zo goed en kwaad als het kan in kaart te brengen en een gezamenlijke aanpak na te streven”.

  De jeugd van Gemeentebelang

 • Jong Gemeentebelang is de jongerenafdeling van Gemeentebelang. Op de site zijn er alleen de drie koppies van de bestuursleden van te zien, we komen er niet achter wat de jongerenafdeling precies doet en welke functie ze heeft voor de 'grote' partij. Bestuurslid Larrie van Slooten staat zevende op de kandidatenlijst, de overige twee bestuursleden staan onverkiesbaar.
  Overigens heeft ook de SGP een eigen jongerenafdeling in Nunspeet. De andere partijen niet, voor zover we weten.
  [ Jong Gemeentebelang ]

  In de voetsporen van...

 • Het is niet altijd nieuw wat de klok slaat. Vier jaar geleden kwam Nieuw Nunspeet in zijn verkiezingsprogramma met de wens om van Nunspeet een VITAAL dorp te maken. Dat sprak het CDA kennelijk wel aan. Want (toeval of niet) laten dit nou net de uitgangspunten zijn voor het CDA-program bij de komende verkiezingen. We citeren even:
  Het ideaal van het CDA-Nunspeet:
 • een vitale gemeente heeft aandacht voor het gezin, de scholen en de kerken;
 • een vitale gemeente geeft volop ruimte aan burgerparticipatie;
 • in een vitale gemeente voelen burgers zich bij elkaar betrokken, in straten, buurten en wijken;
 • in een vitale gemeente is het goed en veilig wonen;
 • een vitale gemeente heeft een gezond bedrijfsleven;
 • een vitale gemeente kent een actief verenigingsleven;
 • een vitale gemeente beschikt over een gezellig uitgaansleven;
 • een vitale gemeente voorziet in de behoefte aan zorg en maatschappelijke ondersteuning;
 • een vitale gemeente toont dat zij deel is van een groter geheel: de regio, de provincie, het koninkrijk, Europa, de wereld.(EINDE CITAAT)
  [ CDA Nunspeet ]

  Alles over stemmen

 • Hoe moet je stemmen, waar mag je stemmen, wat is een stempas en hoe stem je bij volmacht?
  Op die vragen geeft de gemeente Nunspeet antwoord.
  [ Alles over stemmen in Nunspeet ]

  Vreemde eend in de bijt bij Nunspeets lijsttrekkersdebat

 • Beetje vreemd vinden wij het wel, alsof er in eigen dorp geen geschikte gespreksleider te vinden is. Maar het gemeentelijk lijsttrekkersdebat in Nunspeet wordt geleid door Johan de Groot, oud-burgemeester (en inwoner) van Harderwijk.
  Het debat wordt zaterdagmiddag 4 maart gehouden, vanaf drie uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
  [ Lijsttrekkersdebat Nunspeet ]

  Politieke markt

 • De gemeente heeft voor zaterdag 4 maart een politieke markt georganiseerd voor de Nunspeetse politieke partijen. Zij kunnen zich die dag tussen 13.00 en 15.00 uur promoten in kramen rond de (nog altijd kapotte) fontein 't Vissertje op het marktplein.
  Aansluitend vindt vanaf drie uur het lijsttrekkersdebat plaats in het gemeentehuis.

  De raad heeft besloten....

 • Doet die gemeenteraad eigenlijk weleens wat, vroeg laatst iemand ons. Tsja, daar sta je dan. Maar geen nood: op de site van de gemeente zijn de besluiten van de gemeenteraad op een rijtje gezet. Aan u het oordeel.
  [ Besluiten gemeenteraad ]

  GB de boer op

 • Gemeentebelang in Nunspeet gaat de boer op. De partij staat met een verkiezingskraam op zaterdag 25 februari in winkelcentrum De Binnenhof, vanaf 10.00 uur.
  Op donderdagochtend 23 februari staat de partij op de weekmarkt om promotie te maken ter gelegenheid van de verkiezingen. En een week later wordt die stunt herhaald.

  De toekomst van de dorpshuizen

 • Moeten de dorpshuizen in de vier kernen van de gemeente Nunspeet blijven bestaan? Wat is hun functie eigenlijk en moeten ze misschien wel meer subsidie krijgen om een nog belangrijkere rol te gaan spelen?
  Het zijn vragen waar politici een antwoord op kunnen geven tijdens een debat over de Nunspeetse dorpshuizen, maandag 27 februari in dorpshuis Molijn de Groot aan de Dr. Schutweg 2 in Nunspeet, aanvang 20.00 uur.

  SGP Elspeet: 80 km/uur houden

 • Elspeetse SGP-stemmers willen de maxiumumsnelheid op de weg naar het dorp op 80 km/uur houden. Dat bleek tijdens een verkiezingsavond van de SGP in Elspeet. Slechts 1 van de ruim 100 aanwezigen gaf 60 km/uur te willen. Het gaat om wegen als de Uddelerweg, de Nunspeterweg en de Staverdenseweg.
  ,,Als SGP'ers zijn wij niet altijd representatief voor de totale bevolking, maar als het over verkeersveiligheid en verkeerssituaties gaan vast wel,'' zegt SGP-woordvoerder Henk Wobben.
  Elspeet is voor de SGP een belangrijk bolwerk met een vaste kern kiezers. Op de kandidatenlijst staan ook relatief veel Elspeters verkiesbaar.

  VVD: rondweg doortrekken

 • De VVD in Nunspeet wil dat er niet alleen een rondweg komt tussen het toekomstig bedrijventerrein De Kolk en de Eperweg/rijksweg A28. De partij heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat die rondweg noordelijk doorgetrokken moet worden. De weg moet dwars door de huidige (prachtige) weilanden richting Bovenweg gaan om aan te sluiten op de Elburgerweg richting Doornspijk.
  Ook pleiten de liberalen voor een westelijke rondweg door het bos ten westen van Nunspeet.
  [ Website VVD ]

  Nieuwe site Gemeentebelang

 • Gemeentebelang Nunspeet heeft z'n website vernieuwd, meldt ons kandiaat-fractievoorzitter Henry Stulen. ,,Waren wij vier jaar geleden de eerste Nunspeetse politieke partij met een eigen fraaie website, stilzitten is er niet bij, want stilstaan is achteruitgang,'' aldus Stulen.
  ,,Daarom is er een volledig nieuwe site ontworpen, met een moderne navigatie, met "nieuwe" mogelijkheden zoals polls, de agenda van Gemeentebelang en een actueel nieuwsoverzicht. Natuurlijk is ook het volledige verkiezingsprogramma op de site terug te vinden en kan er gemaild worden met de vereniging, maar ook met de individuele fractie- en bestuursleden en de wethouder van Gemeentebelang.''
  [ Website Gemeentebelang ]

  PvdA kleurloos op het net

 • De kleur van de PvdA mag dan rood zijn, in Nunspeet blijft de partij op internet kleurloos. De plaatselijke afdeling is de enige partij in het dorp die geen eigen website heeft.

  Rouvoet naar Nunspeet

 • De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer komt op woensdag 22 februari naar Elspeet en Nunspeet. Halverwege de middag gaat hij op de koffie in Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet en ’s avonds is hij één van de sprekers tijdens een grootse avond in De Brouwerskamp in Nunspeet. Deze verkiezingsavond is een combinatie van politiek en muziek. Naast de Politicus van het Jaar 2005, lijsttrekker Gert van den Berg en kandidaat-wethouder Nico Schipper zijn er optredens van het interkerkelijk koor Genesis uit Nunspeet en solist Remco Hakkert. De avond begint om 20:00 uur.

  Rouvoet is overigens oud-inwoner van Nunspeet en nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Zijn assistent daar, Nico Schipper, woont in Nunspeet en is kandidaat voor een wethouderspost na de verkiezingen.
  [ Website ChristenUnie Nunspeet ]

  SGP-staten op bezoek

 • In het kader van de verkiezingen houden de Statenfractie en de Nunspeetse gemeenteraadsfractie van de SGP vrijdag 17 februari een werkbezoek aan onze regio. Bezocht worden het bedrijf Inserto in Nunspeet en de Regionale Ambulance Voorziening in Elburg. Na afloop vindt een ontmoeting met de pers plaats in restaurant 't Centrum in Nunspeet.

  Verkiezingen: lijsttrekkersdebat

 • In Elspeet wordt op maandag 27 februari een lijsttrekkersdebat gehouden in dorpshuis Amicitia. Aanvang: 20.45 uur, organisatie: Dorpsvereniging Elspeet.

  Rouvoet op Nunspeetse radio

 • Dat heeft de CU in Nunspeet toch aardig voor elkaar: de partijleider die een verkiezingsspotje inspreekt. Andre Rouvoet, oud-inwoner van Nunspeet, heeft het voor zijn partij in Nunspeet gedaan. Het is regelmatig te horen op Radio Nunspeet, tussen de andere reclames door.

  Verkiezingen: ondernemersavond

 • De Nunspeetse ondernemersvereniging OVO heeft de politieke partijen uitgenodigd voor een verkiezingsdebat. Het vindt plaats in hotel-restaurant Sparrenhorst (Eperweg, Nunspeet), aanvang 21.00 uur.

  Programma CU op het net

 • De gemeenteraadsverkiezingen naderen en de partijen kraaien het ene na het andere (vaak onhaalbare of ongewenste) plannetje uit. Na 7 maart zal het wel weer rustig worden, ook in Nunspeet. De ChristenUnie in ons dorp noemt zich zelfs al 'Leefbaar Nunspeet' met een vingerwijzing naar Leefbaar Nederland of de LPF, vermoeden we.
  De CU meldt ook dat het verkiezingsprogramma online en daar (internet) is Nunspeet.Net weer van. Kunt u ook zelf beoordelen of ze hier in Nunspeet, op doordeweekse dagen en/of op zondag, wel zo leefbaar zijn.
  Als ook andere partijen hun programma online hebben, horen we dat graag om ernaar te linken.
  [ Download programma CU (pdf-bestand) ]

  Gemeentelijke website voor
  alle politieke partijen
 • Op de website Politiek In Beeld presenteren alle Nunspeetse politieke partijen zich die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing van 7 maart. Dat zijn PvdA, VVD, Gemeentebelang, SGP, CDA en CU.
  Op de site staat informatie over die partijen, hun verkiezingsprogramma's, hun actiepunten en de kandidatenlijsten.

  De link is tot de verkiezingen permanent bereikbaar via Nunspeet.Net (menu rechts).

  [ Politiek in Beeld | Nunspeet ]

 • click hier om terug te gaan naar de voorpagina van Nunspeet.Net

 • |


  Sponsor Sites
  Proximare
  Garage Vierhout
  Autoschade De Weerd

  NUNSPEET.NET
  digitaal nunspeet compleet

  al acht jaar bedacht en gemaakt door
  Gertjan van Wijk
  © NUNSPEET.NET
  alle rechten voorbehouden - all rights reserved
  http://nunspeet.net is onderdeel van de Nunspeet Village Groep ®
  KvK Harderwijk 08078404